ВАЛЕРИЙ ПОПОВ:
«Тем-то литература и привлекает, что там доступно все, о чем в реальной жизни крепко задумаешься — и побоишься, не сделаешь»

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ:
«Тем-то литература и привлекает, что там доступно все, о чем в реальной жизни крепко задумаешься — и побоишься, не сделаешь»

Allmänna uppgifter om mässan

Internationella bokmässan i Sankt Petersburg är ett av de största och mest betydelsefulla evenemangen, avsedda både för att omfattande stödja, utveckla och popularisera läsning i Ryssland och marknadsföra den ryska litteraturen utomlands. Bokmässan arrangeras av Sankt Petersburgs styrelse och Rysslands bokförbund. Bokmässan stöds av Rysslands federala myndighet för masskommunikation och trycksaker. Bokmässan genomförs av den ideella föreningen ”Sankt Petersburgs mediaprojekt”.

Nästa XIII:e bokmässan kommer att äga rum från den 17 till 20 maj. Den ska hållas på Michajlovskij manege (Vinterarenan) och intilliggande territoriet – Manezjnaja torget, Malaja Sadovaja-gatan och Klenovaja gatan. Bokmässan består av två expositioner: huvudexpositionen ligger i Michajlovskij manege och dessutom finns det ännu en utställning utomhus på den intilliggande Klenovaja- gatan. Bokmässan anordnas på en mycket fördelaktig plats vilket tillsammans med omfattande reklam- och informationskampanj säkerställer dess höga popularitet och många besökare.

Bokmässan har i allmänhet två typers aktiviteter: de som är förknippade med utställningar och bokhandel och de som har med kultur- och affärsverksamhet att göra. Inom ramen för de första erbjuder olika förlag och organisationer som säljer böcker ett brett utbud med böcker och relaterade produkter för besökare. I bokmässans kultur- och affärsprogram deltar tjänstemän, chefer för förlag och bokhandelskedjor, ryska och internationella experter, författare, företrädare för olika fonder som stödjer förlagsprojekt, företrädare för biblioteks- och utbildningsgemenskapen, kulturarbetare. Dessutom under bökmässans gång verkliggör man ett omfattande professionellt program för att utbilda och förbättra kvalifikationer av branschens specialister som får möjlighet att umgås med bokmarknadens ledare, delta i seminarier och mästarklasser. För unga besökare finns det en lekplats, arrangeras Litterära hjältars karneval, olikartade spel och tävlingar.

De som deltar i Bokmässan utställningar har en ypperlig chans att binda nyttiga affärsrelationer med Rysslands största förlag och bokhandelskedjor samt nå internationella marknader genom att skapa kontakt med både utländska litteraturagenter och ryska litteraturagenter som jobbar utomlands. 

 

 

afisha 16 december

Газета "Книжная лавка писателей"

Видео

Восстановление авторитета фигуры критики в современном книжном пространстве

Презентации книг современных российских писателей

Рост популярности книг нон-фикшн среди молодежи

Электронное чтение в публичных и школьных библиотеках

Традиции петербургской литературной школы

Выставки книжной продукции

Презентации серии книг российских классиков авторами-составителями

Проблемы популяризации чтения в среде подростков и молодежи

Роль Санкт-Петербурга в формировании культурного имиджа России

Творческие встречи с петербургскими писателями

Конференция по авторскому праву

Трейлер «История Петербурга в стихах»